Mediaquest: interactieve tabletgame | op bezoek in de jeugdBiEB
Categorie Groepsbezoek V.O.
Groep Brugklas
Tags mediawijsheid
Prijzen
  • Reservering gratis
Terug

Mediaquest: interactieve tabletgame | op bezoek in de jeugdBiEB

Brugklassers bezoeken met hun klas de bibliotheek en spelen de interactieve tabletgame Mediaquest. Leerlingen gaan in groepjes met een tablet op zoek naar de QR-codes, deze hangen verspreidt in de bibliotheek, ze scannen de QR-code en gaan de diverse opdrachten uitvoeren. Zo filmen de leerlingen hun eigen boektrailer, bedenken ze een viral voor de bibliotheek, doen ze bronnenonderzoek voor een pitch, maken ze hun eigen talkshow en herkennen ze rolpatronen in films en games. Zo worden zij uitgedaagd zélf te onderzoeken hoe media gebruikt worden. Na afloop van MediaQuest bespreken en vergelijken de leerlingen de opdrachten met elkaar en met de docenten. Zo worden de jongeren op een interactieve, speelse manier bewust van de werkwijze van de media en de invloed ervan op hun leven.

Waarom
Media hebben invloed op het leven van jongeren. Maar hoe werken media precies en hoe worden media ingezet en gebruikt? Wij willen jongeren op een aansprekende manier begeleiden in hun mediagebruik en hen bewust maken van de werkwijze, effecten en gevolgen van verschillende soorten media.

Wat
De vorm van het product ‘Mediaquest’ is voortgekomen uit het idee dat leerlingen door te ervaren en experimenteren pas besef krijgen van de invloed van media op hun leven. Met een interactieve tablet tour worden ze gestimuleerd en uitgedaagd zélf te onderzoeken hoe media gebruikt en ingezet worden. Door ze opdrachten in diverse vormen (van foto’s en filmpjes maken tot inspreek- en geschreven boodschappen) te geven, willen we alle leerlingen bereiken. Na afloop van de tour bespreken, vergelijken en delen de leerlingen de gemaakte opdrachten met elkaar en de docenten.

Hoe
Leerlingen krijgen in duo’s (of drietallen) een tablet van de bibliotheek. Hierop staat de app MediaQuest geïnstalleerd. De app vraagt de leerlingen om op zoek te gaan naar verschillende QR-codes. Iedere QR-code heeft een eigen kleur en hangt ergens in de bibliotheek. Als de goede QR-code gescand wordt, krijgen de leerlingen een filmpje of boekfragment te zien, dat altijd een link heeft met mediawijsheid. Daarna krijgen ze een verwerkingsopdracht. Die zijn er in diverse vormen: van filmen en fotograferen tot inspreken en intypen op de tablet.

MediaQuest bestaat uit tien opdrachten. Het Mediawijsheid Competentiemodel kent namelijk ook tien verschillende competenties. We vinden het belangrijk dat de kinderen met al deze aspecten kennismaken. Bij elke competentie hebben wij dus een vraag ontwikkeld die aansluit bij de leefwereld van jongeren. Zo filmen de leerlingen hun eigen boektrailer, bedenken ze een viral voor de bibliotheek, doen ze bronnenonderzoek voor een pitch, maken ze hun eigen talkshow en herkennen ze rolpatronen in films en games.

Niet alle duo’s gaan met dezelfde opdrachten aan de slag. Ieder groepje kiest aan het begin van MediaQuest voor een gids. De gids stelt de leerlingen vragen en geeft ze af en toe een tip. Er zijn tien verschillende gidsen waar uit gekozen kan worden. De gidsen zijn allemaal jongeren die op hun eigen manier media inzetten om iets te bereiken, een jonge internetondernemer, een Facebook-fan, een make-up vlogger, een journalist in spe en een gameontwikkelaar

Doelstellingen
• Leerlingen op een interactieve, speelse manier leren en bewustmaken van de werkwijze van de media en de invloed ervan op hun leven.
• Leerkrachten en leerlingen handvatten geven de media en het eigen mediagebruik bewust en vaardiger te benaderen.

Om het groepsbezoek goed uit voeren is het nodig als er behalve een leerkracht ook een ouder/ stagiair aanwezig is voor extra toezicht. De leerlingen zijn tijdens openingstijden van de bibliotheek actief bezig met de opdrachten.